O nas

Fundacja Wolni Obywatele RP została powołana w celu wspierania ruchów walczących o demokrację w Polsce i zajmujących się edukacją obywateli. Każde nasze działanie motywujemy walką o dobrą, bezpieczną i nowoczesną Polskę, będącą ostoją praw człowieka i obywatela. Niniejszym, w imieniu Fundacji Demokracji XXI Wieku oraz Fundacji Wolni Obywatele RP deklarujemy, że nasze fundacje przyjmują i stosują przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzą działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności